Creative direction

Art Directors fungeren als inhoudelijke projectmanagers die zowel de interne als externe content monitoren. Bovendien waarborgen zij op projectniveau de juiste look-and-feel, en stellen zij vast wat de visie en strategie van een project of product moet worden. Een Creative Director overziet echter de algehele strategie van het bedrijf en blijft deze herzien en ontwikkelen. Hoe kan een product het meest effectief gepositioneerd, uitgebreid en aangeboden worden?

U-Bahn Studio voorziet zowel in Art als in Creative Direction. Als Art Director geven we leiding over het visuele aspect van een bepaalde campagne of bepaald product. In kleinere projecten schaven we aan specifieke onderdelen van een organisatie om bij te dragen aan het grotere geheel. Daarnaast werken we voor andere opdrachtgevers ook als Creative Director om de algehele belangen van het bedrijf te behartigen. Hierbij halen we bij alle meewerkende partijen input op om de creatieve cours van een organisatie te ontwikkelen.

Bold Banana is een klant waar wij Creative Director voor zijn. We zijn met de eigenaren van het merk een langdurig partnerschap aangegaan om het product en de marketing van het product op lange termijn te ontwikkelen en her-ontwikkelen. Met het oog op de economische positie van het merk, bekijken we de visie van het bedrijf en hoe we deze toepassen in het product en de communicatie van het product. Dit geeft ons de mogelijkheid om op alle vlakken het beste uit de onderneming te halen.